top of page

משפחות מייסדי וראשוני כפר אונו

(1948-1939)

 

בתחילת שנות האלפיים יזמה תמרה רשף-פישר מבצע לתיעוד משפחות מייסדי וראשוני כפר אונו. היא ביקשה מבני הדור השני שלהן להכין "תיק משפחתי", שיכלול שאלונים אינפורמטיביים (שאלון לכל אחד מההורים), תמונות ומסמכים  -  מעין מצבת זיכרון להורים המייסדים. בהמשך הצטרף גם רענן רשף למיזם זה.
במשך השנים הוסיפו תמרה ורענן תמונות ומסמכים, למרבית התיקים.

המידע הכלול בתיקים אלו היווה בסיס לספר בשם:


מייסדי כפר אונו
משפחות מייסדי "שכונת אונו" ו"שכונת רסקו"  1942-1939            
מאת נילי פורת-זיידמן ותמרה רשף-פישר, 2020

בהמשך לתהליך הדיגיטציה של מסמכי הארכיון ההיסטורי של קריית אונו, נסרקו גם תיקי המשפחות ורוכזו  (ב-2023) באתר. (הקלק על שם המשפחה להצגת מסמכי התיק)

 

התיקים המצורפים התקבלו על-ידי מרבית בני המשפחות, שהגיעו לכפר עד 1948. התיקים הם באורך שונה, כפי שנמסרו על-ידם, ולהלן שמותיהם:
 
 

bottom of page